Ik heb een examen afgelegd/paper gemaakt, wanneer wordt mijn cijfer bekend?

Docenten hebben maximaal vier weken de tijd om papers, schriftelijke en mondelinge examens na te kijken of te beoordelen. Bij digitale examens is dit maximaal drie weken.