Wanneer moet ik mijn beroepspraktijkvormingsovereenkomst inleveren?

Je levert je beroepspraktijkvormingsovereenkomst in wanneer je het kennismakingsgesprek met je stage-adviseur hebt gehad. Je ontvangt na een aantal weken twee getekende exemplaren terug.