Veelgestelde vragen over: STAP-subsidie

Wat is het STAP-budget?

Het STAP-budget is een opleidingsbudget van de Rijksoverheid van maximaal € 1000,- per persoon per jaar dat je kunt aanvragen voor het volgen van scholing en ontwikkeling gericht op het verbeteren van je positie op de arbeidsmarkt. Het betreft een beperkt budget per jaar dat verdeeld wordt over meerdere tranches. Het is een initiatief van het Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).  


Hoeveel subsidie krijg je bij het STAP-budget?

Je kunt één aanvraag doen per jaar en krijgt dan maximaal € 1000,- subsidie. 
 


Wat zijn de STAP-voorwaarden?

●            Je bent minimaal 18 jaar of nog niet met pensioen; 
●            Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt geen werk; 
●            Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen; 
●            Je scholing start binnen 3 maanden na afloop van het tijdvak waarin je de STAP-subsidie hebt aangevraagd; 
●            Je hebt dit jaar nog niet eerder de STAP-subsidie toegekend gekregen. 


Ik woon in het buitenland. Kan ik dan ook een NTI-opleiding volgen met STAP-subsidie?

Nee, dit is momenteel helaas niet mogelijk. 


Wat gebeurt er als de opleiding meer kost dan € 1000,-?

Dan ontvang je, nadat de STAP-aanvraag is goedgekeurd, de restant-factuur van NTI. 
 


Wat gebeurt er als het STAP-budget op is?

Het STAP budget wordt in 2022 in 5 tijdvakken vrijgegeven; iedere 2 maanden is er een nieuwe aanvraagmogelijkheid. Voor de STAP-subsidie geldt dus: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 
Als het STAP-budget op is voor het tijdvak waarin je het aanvraagt, dan kun je geen STAP-aanvraag meer doen bij het UWV. Via de e-mailalert kun je op de hoogte gehouden worden wanneer er weer een nieuw aanvraagtijdvak voor het STAP-budget begint. 


Wanneer kan het STAP-budget aangevraagd worden?

Iedere 2 maanden is er een nieuwe aanvraagmogelijkheid. Als het STAP-budget op is voor het tijdvak waarin je het aanvraagt, dan wacht je tot de volgende aanvraagtermijn weer opent. 
De aanvraagtermijnen zijn als volgt:  

  • Van 28 februari tot en met 30 april 2023 
  • Van 1 mei tot en met 2 juli 2023
  • Van 3 juli tot en met 3 september 2023 
  • Van 4 september tot en met 31 oktober 2023 
  • Van 1 november tot en met 31 december 2023 

Hoe vaak kan ik het STAP-budget aanvragen?

Je krijgt maximaal één keer per jaar het STAP-budget toegekend. 
 


Hoe vraag je het STAP-budget aan?

De STAP-subsidie vraag je aan via het STAP-portaal van UWV. Je hebt daarvoor een STAP-aanmeldingsbewijs nodig. Je schrijft je eerst in bij NTI en vervolgens ontvang je van NTI een STAP-aanmeldingsbewijs. Met dit bewijs doe je je aanvraag in het STAP-portaal van het UWV. Je logt hiervoor in met je DigiD. Het STAP-budget moet zijn toegekend voordat de opleiding is gestart, dus houd hier rekening mee. 


Wat heb ik nodig om mijn aanvraag in te dienen bij UWV?

Om je subsidie-aanvraag in te dienen bij UWV heb je het volgende nodig: 
• Je DigiD. Heb je (nog) geen DigiD, vraag deze dan tijdig aan. 
• Het STAP-aanmeldingsbewijs. Deze ontvang je van NTI per e-mail na aanmelding en kun je ook vinden op MijnNTI, de online leeromgeving.  


Wat is het STAP-aanmeldingsbewijs?

Een STAP-aanmeldingsbewijs is een pdf die je ontvangt nadat je je hebt ingeschreven voor een opleiding. Het STAP-aanmeldingsbewijs heb je nodig om STAP-budget aan te vragen bij UWV. Op het STAP-aanmeldingsbewijs staat o.a. een inschrijfnummer en de einddatum van de opleiding. 


Wanneer ontvang ik het STAP-aanmeldingsbewijs van NTI?

Zodra je inschrijving is verwerkt, ontvang je (meestal binnen een paar dagen) het STAP-aanmeldingsbewijs van NTI. Gelden er vooropleidingseisen voor de opleiding van je keuze? Houd er dan rekening mee dat we ook enkele dagen nodig hebben om je vooropleidingsdocumenten te beoordelen. Het kan dan dus iets langer duren voordat je het STAP-aanmeldingsbewijs ontvangt. 


Mijn opleiding heeft een toelatingsprocedure. Wat nu?

In dat geval wordt eerst vastgesteld door NTI of je toegelaten kunt worden tot de opleiding. Informatie over hoe dit in zijn werk gaat en hoe lang dit proces duurt, vind je op de NTI-website onder kopje ‘toelating’ de opleiding. Zodra NTI je toelaatbaarheid heeft gecheckt ontvang je het STAP-aanmeldingsbewijs. 


Wanneer wordt mijn aanvraag beoordeeld door UWV?

Subsidie-aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Daarbij geldt ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt.’ We raden je dan ook aan om je aanvraag direct bij de start van een tijdvak in te dienen en ook direct om 10:00, wanneer de ronde start. Zo maak je de best mogelijke kans om de subsidie toegekend te krijgen. UWV laat binnen maximaal vier weken na je aanvraag weten of je subsidie krijgt toegekend. 


Hoe wordt de subsidieaanvraag toegekend?

Je krijgt bericht van UWV via e-mail. Ook NTI ontvangt bericht als de aanvraag is toegekend. Het scholingsbudget wordt toegekend door het UWV en direct uitbetaald aan NTI. Wanneer de STAP-subsidie aan jou wordt toegekend, betaalt UWV de subsidie rechtstreeks aan NTI. 


Wanneer wordt het STAP-budget uitbetaald?

Zodra de aanvraag is goedgekeurd door UWV, wordt de subsidie voor jouw aanvraag direct aan NTI uitbetaald. 


Krijgt NTI bericht als UWV mijn STAP-aanvraag heeft beoordeeld?

NTI krijgt alleen bericht van UWV als de subsidie is toegekend. Je ontvangt dan van ons een bevestiging van je definitieve inschrijving. Is je aanvraag afgewezen? Dan ontvangt NTI geen bericht van UWV en krijg jij dit alleen van UWV te horen. Jij moet NTI informeren wat jij met je inschrijving wilt doen. Je kunt je inschrijving ook definitief maken zonder STAP-subsidie. Wij zullen je inschrijving niet opstarten zonder contact te hebben gehad met jou. Wanneer je niet in aanmerking bent gekomen voor de STAP-subsidie, kun je meedoen met de volgende ronde of jouw NTI-inschrijving wordt kosteloos geannuleerd. 


Mijn STAP-aanvraag is afgewezen. Hoe komt dat?

Een afwijzing kan een aantal redenen hebben: 
1. Je voldoet niet aan de STAP-budget voorwaarden; 
2. Je scholing start niet binnen 3 maanden na afloop van het tijdvak waarin je het STAP-budget hebt aangevraagd; 
3. Het budget in het desbetreffende tijdvak is op. 

Let op: alleen jij wordt geïnformeerd over het feit dat het STAP-budget niet wordt toegekend. Neem contact op met NTI om hen op de hoogte te stellen. 


Wat gebeurt er met mijn inschrijving als ik geen STAP-subsidie krijg?

Wanneer je je aanmeldt met STAP, is dit een aanmelding onder de voorwaarde dat de STAP-subsidie wordt toegekend. Is dit niet het geval, dan heb jij het recht op het kosteloos annuleren van je inschrijving. Je loopt dus geen enkel risico. Na de afwijzing van UWV zijn er meerdere opties; bijvoorbeeld de opleiding volgen zonder STAP-subsidie of de inschrijving verzetten naar een startdatum in de volgende ronde.  

NTI informeert je per e-mail welke opties er zijn en jij kunt hier dan jouw keuze in maken. 


Kan ik een STAP-inschrijving kosteloos annuleren?

Wanneer jouw STAP-budget aanvraag niet is toegekend, kunnen we jouw inschrijving kosteloos annuleren. Voor het annuleren van een inschrijving (met of zonder toegekend STAP-budget) gelden de normale annuleringsvoorwaarden, zoals opgenomen in de algemene voorwaarden van de opleider. 


Kom ik in aanmerking voor het STAP-budget wanneer mijn werkgever of een andere derde partij meebetaald?

Ja. Betaalt je werkgever de overige kosten, dus de kosten die UWV niet vergoed? Overleg dan even hoe je deze vergoeding gaat ontvangen en hoe het praktisch in zijn werk gaat. Dit kan per werkgever verschillen.  


Moet ik binnen een bepaalde tijd de opleiding beginnen?

Ja. Je gekozen opleiding, cursus of training moet starten binnen 3 maanden na afloop van het tijdvak waarin het STAP-budget is aangevraagd. Vraag je bijvoorbeeld de STAP-subsidie aan in het tijdvak maart-april, dan moet je scholing uiterlijk op 31 juli starten. Het is dus belangrijk dat je het STAP-budget niet te vroeg aanvraagt.  


Moet de opleiding binnen een bepaalde tijd zijn afgerond?

Ja. De opleiding moet zijn afgerond binnen de termijn die staat aangegeven op je STAP-aanmeldingsbewijs. 


Wat betekent studievoortgangseis voor STAP-inschrijvingen?

Aan het STAP-budget hangt een studievoortgangseis. Dit betekent dat je als student moet kunnen aantonen dat je actief met de opleiding bezig bent geweest of deze succesvol hebt afgerond.  Je kunt dit aantonen met een diploma, certificaat of een bewijs dat je tenminste 80% van de tijd aanwezig bent geweest/hebt deelgenomen. Het bewijs van deelname kan het NTI verstrekken als je 80% hebt deelgenomen aan je opleiding, daarmee kun je aantonen dat je aan deze verplichting  voldaan hebt. De opleider verstrekt dit bewijs van deelname binnen 3 maanden na afloop van de opleiding rechtstreeks aan UWV. 
Wanneer je de opleiding niet start en/of deze niet afmaakt of niet genoeg aanwezig bent, dan voldoe je niet aan de studievoortgangseis van UWV. Dat betekent dat het kan zijn dat UWV je de subsidie niet definitief toekent en zelfs dat zij de subsidie bij jou kunnen terugvorderen.  
In geval van bijzondere situaties, zoals  ziekte of andere persoonlijke omstandigheden, kan hierop een uitzondering worden gemaakt door UWV (dit wordt door UWV bepaald).  


Wat is de consequentie als ik de STAP-opleiding niet kan starten of afronden (door jouw eigen toedoen)?

Dan heb je geen recht op subsidie. Het is van belang dat je dit zo snel mogelijk doorgeeft aan UWV, zodat UWV kan voorkomen dat je het STAP-budget moet terugbetalen. Als je niet doorgeeft dat je de opleiding niet kunt volgen of afronden, kun je voor een periode van maximaal 2 jaar uitgesloten worden van het aanvragen van het STAP-budget. Ook kan het UWV van je vragen of je het bedrag terugbetaalt. 
Om je recht op subsidie te behouden moet je de opleiding ook echt volgen. Dat betekent niet altijd dat je het diploma behaald moet hebben. Wel moet NTI bij UWV kunnen aantonen dat je hebt gestudeerd en voldoende studievoortgang hebt geboekt. Wanneer je de opleiding niet hebt gevolgd, kan UWV de subsidie bij je terugvorderen. In geval van bijzondere situaties, zoals  ziekte of andere persoonlijke omstandigheden, kan hierop een uitzondering worden gemaakt door UWV (dit wordt door UWV bepaald).  


Ik heb mij al aangemeld voor een opleiding en/of ik ben al gestart met een opleiding. Kom ik nog in aanmerking voor het STAP-budget?

Nee, dit is niet meer mogelijk. Tijdens het aanvraagproces is het belangrijk dat je in het aanvraagformulier van NTI aangeeft dat je een opleiding wilt volgen met het STAP-budget. Na aanmelding stuurt NTI je dan een STAP-aanmeldingsbewijs, waarmee je dan bij UWV de subsidie kunt aanvragen. Heb je je eerder aangemeld of ben je al gestart en heb je dus geen STAP-aanmeldingsbewijs? Dan kom je helaas bij UWV niet in aanmerking voor het STAP-budget. Wanneer een opleiding al is begonnen, kan het STAP-budget niet meer worden aangevraagd. Dit geldt ook voor opleidingen die zijn gestart voor de invoering van het STAP-budget op 1-3-22 


Welke kosten worden niet vergoed vanuit het STAP-budget?

Alle kosten van een NTI opleiding worden door STAP vergoed zolang ze binnen het subsidie bedrag en de termijn van 1 jaar blijven. De kosten voor een examen bij externe exameninstanties vallen niet onder het STAP budget. Het STAP-budget is per kalenderjaar bestemd voor één STAP-opleiding per persoon. Hiervoor is een budget van € 1000,- beschikbaar per studiejaar. Is je opleiding duurder dan € 1000,-? Dan betaal je het restant zelf. Je ontvangt hiervoor een factuur. Natuurlijk is het ook mogelijk om hierover afspraken te maken met je eventuele werkgever. Betaalt je werkgever de rest van je opleiding? Geef dit dan aan bij het inschrijven voor je opleiding. 
Duurt je opleiding langer dan 12 maanden? Houd er dan rekening mee dat je vooralsnog alleen subsidie kunt aanvragen voor de kosten van het eerste jaar. 


Is de subsidie ook van toepassing op de volgende studiejaren?

Wanneer je een meerjarige opleiding volgt, kan op het moment alleen nog maar eenmalig de subsidie worden aangevraagd. In 2022 wordt vanuit de overheid gekeken of deze subsidie ook aangevraagd kan worden voor een aantal jaren, in combinatie met meerdere STAP-subsidies.